Ø

[single_bg url=”http://onyxoculus.com/wp-content/uploads/2017/08/Mumble-Mummy.png”]

“Mmmmm…”
Lyrics by OnyxOculus
Additional poetry by Tadzuki Hosoge

Mmmmm…
I’ve become a mummy man

שטויות חילוניות
כמו כן נואש נאבק
רודף אשפה
הלב מתמלא מחשבות רעות
גלגל העין היא צבועה בצבע
אלחי
שורש כף היד היה מחובר
Mmmmm…

סובל הסכסוך
עיניים לפני אובך
הפכתי עיוור
הגדל את הטרחה
האדס הוא רחוק
אני הרגתי האני הישן שלי
רוח היה לאן ללכת

עם עין על חצי-פתוח
באותה תקופה שישנתם
פעם הכל כשורה
הכל לא הולך טוב עכשיו
קארמה come around

לבד בתוך חלום
לצחוק באביב
דאגה בלילה
האם הם הלכו לאן?

המציאות היא ללעוג לי
הפכתי אלף פעמים ברגע שאתה לירוק
הגשם לגשם
אני איש זקן

האחריות שלי
אין טעם אפילו להתפלל בוכה
זה לא יכול להיות תמים להעמיד פנים
Me, myself & i

יש דברים שחייבים שנצפו
אני לא יכול להרשות לעצמי ראיתי את החלום
כמו הישן
במשך הזמן
אנא להתלונן לעצמי
הוא אמר

לא לגמרי לוותר
זה ניצוץ
When i was all naked
Gotta make it
צריך לעשות את זה
עכשיו
זוהר

ענן גדול היה נעים
לאט
אבל
בהתמדה
נעלם
הם בקרוב
הם הסתתרו בין הגלים הענקים
בלי לדעת את היעד משלהם
מבלי לדעת מהי המטרה
זה ילך למקום שבו?
הירח היה צף בשמי הערב
חיים יזרמו
הייתי לבד
דורך על הצל של הילד
נהרג

מי ששבר את השעון שלי?
מי כיבה מנורה שלי?
מי חידד את הנר שלי?
מי לקח את ואני?
מי לוחץ על ההדק הוא?
מי שילחץ על ההדק הוא?
מי היה לירוק על הסיגריות שלי?
האם זה אתה?
זה אני

אנא הצית בדלי סיגריות