Ø

כאשר עוברים דרך החור השחור, האדם שנראה פסטה.

חיפשתי משקה מרענן בעולם.
ואני בסופו של דבר עם פסטה.
בחלק האחורי, הייתה שם כמות גדולה של נוירונים.

איכשהו זה לא ליפול עד תום.
העולם אינו רחב של.
ואני זה הוא קטן.
אני רוצה להיות מרענן.
צמא.

שתיתי את הכספית.

רטיבות וחסד גולש במוחי.

בדרך זו הגעתי כספית.